SON EKLENENLER

Memur-Sen: "Mobbing birimleri" kurulmalı

Memur-Sen 'Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları Araştırması' sonuçlarını paylaştı
09 Kasım 2022 13:55

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın:- "Karar mekanizmalarında kadın oranlarının artırılması için politikalar benimsenmeli, kadınların yönetim alanında yükselmesinin önündeki engelleri içeren cam tavanlar kırılmalıdır"- "Aile bütünlüğünü tehdit eden sözleşmeli istihdam modeli kaldırılmalı, iş-aile hayatı dengesi sağlanmalı ve kadın kamu görevlilerinin haklarına yönelik farkındalık artırılmalı"

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, karar mekanizmalarında kadın oranının artırılması için politikalar benimsenmesi, kadınların yönetim alanında yükselmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Türkiye'de kadın kamu görevlilerinin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerine ilişkin "Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları" raporu hazırladı.

Rapor, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, istihdamdaki sayıları her geçen gün artan kadınların, çalışma hayatına sundukları katkının da büyüdüğünü söyledi.

Kadınların yaşadıkları sorunlar ve bunların çözümü için gereken düzenlemelere duyulan ihtiyacın da büyüdüğünü ifade eden Aydın, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak çalışma hayatındaki kadınların konumlarını ve sorunlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Sıdıka Aydın, Komisyon olarak "Kadın emeğinin sürdürülebilirliği" temasıyla hazırladıkları "Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları" raporunda, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve On Birinci Kalkınma Planı hedeflerini dikkate aldıklarını bildirdi.

Raporu hazırlarken, kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatında, çalışma yaşamının aile üzerinde, sözleşmeli istihdam modelinin çalışanlar üzerinde ortaya çıkardığı sorunlarla, mevzuattan, yönetici tutumlarından, uygulamalardan kaynaklanan sorunları tespit etmeyi amaçladıklarını dile getiren Aydın, bunların çözümüne ilişkin somut politika önerileri sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Rapor kapsamında yapılan ankete katılan 4 bin 529 kadın kamu görevlisinin yüzde 82'sinin çalışma hayatında çeşitli sorunlar yaşadığını belirttiğini aktaran Aydın, araştırma sonucu ortaya çıkan sorunların çözümü için belirledikleri önerileri şöyle sıraladı:

"Aile bütünlüğünü tehdit eden sözleşmeli istihdam modeli kaldırılmalıdır. Sözleşmeli istihdam türünde aile bütünlüğünün en önemli unsuru olan eşlerin birlikteliği sağlanamamakta, hem toplum hem de aile yapısı temelden sarsılmaktadır.


İş-aile hayatı dengesi sağlanmalı ve kadın kamu görevlilerinin haklarına yönelik farkındalık artırılmalıdır. İş ve aile yaşamı uyumlaştırma politikaları, özellikle yönetim kademelerinde görev yapanlar tarafından benimsenmeli, çocuğun korunması ve sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli olan doğum izni, süt izni gibi haklara yönelik yöneticilerde farkındalık arttırılmalıdır.

Karar mekanizmalarında kadın oranlarının artırılması için politikalar benimsenmeli, yönetici sınıfında görevlendirme, kişinin kariyer-liyakat ilkeleriyle doğru orantılı olmalı, cinsiyet ayrımına tabi görüş ve ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalı, kadınların yönetim alanında yükselmesinin önündeki engelleri içeren cam tavanlar kırılmalıdır."

- "Esnek çalışma, tam ücret ve sosyal güvenlik hakkı esas alınarak düzenlenmeli"

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kamuda esnek çalışmanın, tam ücret ve tam sosyal güvenlik hakkı esas alınarak düzenlenmesi gerektiğini, çocuğunun bakımı için yarım zamanlı veya esnek çalışmayı tercih edecek kadın kamu görevlilerine yönelik tam istihdama bağlı sosyal, mali ve özlük hakkı içeren modellerin hayata geçirilmesini önerdi.

Aydın, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43. maddesinde yer alan ve hala düzenlemesi yapılmamış olan 'Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma'ya ilişkin yönetmelik, tam mali, sosyal ve özlük haklar sağlanarak çıkarılmalıdır." dedi.

Kadın kamu görevlilerinin başlıca sorununun gelir düzeyi olduğunu dile getiren Aydın, vergi matrahları ve yükü azaltılacak şekilde aile dostu vergi politikalarının hayata geçirilmesini istedi.

- "Süt izni 12 ay olarak uygulanmalı"

Süt izni ve benzeri izinlerin kullanımında, çalışanın talebinin esas alınması, mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Mevcutta uygulanan süt iznine ilişkin birinci 6 ay ve ikinci 6 ay arasında farklı hüküm, süre ve izinler olmamalı, süt izninin süresi 12 ay olarak uygulanmalıdır. Halihazırda 16 hafta olan doğum izni, en az 24 hafta olmalı, babalık izni gibi haklarda da iyileştirme yapılmalıdır. Kreş hizmeti sunumunda, toplu sözleşme kazanımı öncelenmeli, hizmetin sağlanamadığı durumlarda kamu görevlilerine kreş yardımı verilmelidir."

-"Mobbing birimleri" kurulmalı


Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, iş yerinde mobbinge karşı da farkındalık eğitimlerinin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mobbing fiillerinin tespiti için "mobbing birimleri" kurulmasını öneren Aydın, "Alo 170'e gelen ihbarlar etkili şekilde soruşturulmalı, 'mobbing/psikolojik taciz' fiilini işlediği kesinleşenler hakkında yaptırımlar uygulanmalıdır. Kamu hizmetinin eksiksiz yürümesi, personel sayısının yeterliliğinden değil kamu görevlilerinin kendisi ve ailesinden fedakarlık etmesindendir. Bu durum göz önüne alındığında, ilave istihdam ile nicel iyileştirmelerin yanında iş verimliliği ve yaşam memnuniyetini artıracak niteliksel iyileştirmeler yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:@Sdka_Aydin

KADINCA BAKIŞ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER